Chrysalis Day 2011

Chrysalis Day 2011 was celebrated in the last week of Jan. 2011. It involves a competition in computer project in classes 1 to 8. The following winner is awarded a medal.

Std. 1st Std 5 th
Vama Gathani – I A Maanya Rakesh Shah – V A
Suhana Rawal – I B Aneri Mittalbhai Parikh – V B
Raj Shah – I C Atharva Anand Dave – V C
Ananya Patel – I D Manya Keyur Desai – V D
Std. 2nd Std. 6th
Krishna shah – II A Arnav Jayesh Buch – VI A
Freya Shah – II B Aarya Tejas Shah – VI B
Tej Yadav – II C Saalif Samir Memon – VI C
Aarya Shah – II D Ishan Jigneshbhai Patel – VI D
Std 3rd Std. VII
Arya Shah – III A Adarsh Apurva Sheth – VII A
Aaditya Kolte – III B Druvish Sharad Shah – VII B
Aryan Mittal – III C Chinmay Suhrus Patel – VII C
Anar shah – III D Saumya Natver Gupta – VII D
Std 4th Std. VIII
Manushi Munshi – IV A Chintan Ashish Gandhi – VIII A
Shrey Choksi – IV B Maitri Manishbhai Shah – VIII B
Harshi Shah – IV C Sahil Anand Desai – VIII C
Vedika Purohit – IV D Advik Sunil Gupta – VIII D