Ganeshji in Different form

Students of Class VI & VII has made poster of  'Lord Ganesh'. The name of students are as follows.

NoName of StudentClass/Div
1Dev Prasanna AcharyaVII-C
2Nikhil Vinod ChandnaniVI-D
3Vidit Ullas ShahVI-D
4Aryan Parthiv JhaveriVI-D
5Vyom Devendra ShahVII-D
6Hitarth Girish ShajwaniVII-B
7Anshul Vishal AminVII-C
8Karan Shagun SutariaVII-C