Ganeshji in Different form

Students of Class VI & VII has made poster of  'Lord Ganesh'. The name of students are as follows.

No Name of Student Class/Div
1 Dev Prasanna Acharya VII-C
2 Nikhil Vinod Chandnani VI-D
3 Vidit Ullas Shah VI-D
4 Aryan Parthiv Jhaveri VI-D
5 Vyom Devendra Shah VII-D
6 Hitarth Girish Shajwani VII-B
7 Anshul Vishal Amin VII-C
8 Karan Shagun Sutaria VII-C